fb

Klauzula niedozwolona 5187 XVII AmC 5310/12

Numer klauzuli:
5187
Data wyroku:
2013-05-08
Data wpisu:
2013-08-12
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

Uczestnik ma prawo do świadczeń Biura gwarantowanych ofertą stanowiącą integralną część zawartej z Uczestnikami umowy. Opłacone świadczenia są ostateczne i nie mogą być zmienione w w trakcie trwania imprezy. Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Uczestnika nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty. Uczestnik uprawniony jest w trakcie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Biura

Kolejne klauzule

2013-08-12

5186 XVII AmC 8633/12

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z winy firmy kurierskiej. Odpow...

2013-08-12

5188 XVII AmC 5311/12

Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym prz...