Klauzula niedozwolona 5209 XVII AmC 11500/12

Numer klauzuli:
5209
Data wyroku:
2013-06-18
Data wpisu:
2013-08-20
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

[...]zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.javiem.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji

Kolejne klauzule

2013-08-20

5208 XVII AmC 11499/12

Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu, [...] nie odpowiada za s...

2013-08-20

5210 XVII AmC 11501/12

[...] nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi i Aplikacji...