Klauzula niedozwolona 5210 XVII AmC 11501/12

Numer klauzuli:
5210
Data wyroku:
2013-06-18
Data wpisu:
2013-08-20
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

[...] nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi i Aplikacji związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. Za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności takie zdarzenia jak: strajki, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i Internetu

Kolejne klauzule

2013-08-20

5209 XVII AmC 11500/12

[...]zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane n...

2013-08-20

5211 XVII AmC 9886/12

W przypadku nie dokonania przez klienta zwrotu udostępnionych mu urządzeń lub dokonania ich zwrot...