Klauzula niedozwolona 5211 XVII AmC 9886/12

Numer klauzuli:
5211
Data wyroku:
2013-06-14
Data wpisu:
2013-08-20
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

W przypadku nie dokonania przez klienta zwrotu udostępnionych mu urządzeń lub dokonania ich zwrotu w stanie gorszym niż wynikałoby to z normalnego zużycia przy prawidłowej eksploatacji, klient jest zobowiązany zwrócić [...] kwotę odpowiadającą kosztowi zakupu nowych urządzeń o takiej samej funkcjonalności. Wysokość tej kwoty zostanie określona przez [...]w stosownym wezwaniu do zapłaty

Kolejne klauzule

2013-08-20

5210 XVII AmC 11501/12

[...] nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Usługi i Aplikacji...

2013-08-20

5212 XVII AmC 9889/12

Po rozwiązaniu umowy, spółka [...] nie ponosi odpowiedzialności za dane klienta pozostawione prz...