Klauzula niedozwolona 5228 XVII AmC 5029/11

Numer klauzuli:
5228
Data wyroku:
2012-07-31
Data wpisu:
2013-08-28
Kategoria UOKiK:
Dostawa energii, wody, gazu, ciepła
Treść:

Umowa może być rozwiązana przez [...]z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez odbiorcę (…)

Kolejne klauzule

2013-08-28

5227 XVII AmC 5029/11

[...] jest zwolniony z odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń spowodowanych: (…) 4.3 pr...

2013-09-05

5229 XVII AmC 3311/12

Staramy się, aby prezentowane dane techniczne były poprawne, jednak nie ponosimy odpowiedzialnośc...