Klauzula niedozwolona 5229 XVII AmC 3311/12

Numer klauzuli:
5229
Data wyroku:
2013-02-28
Data wpisu:
2013-09-05
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Staramy się, aby prezentowane dane techniczne były poprawne, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w opisie

Kolejne klauzule

2013-08-28

5228 XVII AmC 5029/11

Umowa może być rozwiązana przez [...]z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypa...

2013-09-10

5230 XVII AmC 5574/12

Wykluczone jest wstrzymanie przez Klienta płatności oraz dokonywanie potrąceń swoich należnośc...