Klauzula niedozwolona 5233 XVII AmC 12119/12

Numer klauzuli:
5233
Data wyroku:
2013-05-29
Data wpisu:
2013-09-16
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

a nie odebranie pojazdu w terminie 30 dni od podanego terminu gotowości do odbioru, o ile strony nie uzgodnią innego terminu, stanowi podstawę do uznania przez Sprzedającego zamówienia za zerwane przez Kupującego ze skutkami jak w pkt 9

Kolejne klauzule

2013-09-16

5232 XVII AmC 11558/12

Ewentualne spory strony poddają rozstrzygnięciu Sądu powszechnego ze względu na siedzibę wynajm...

2013-09-16

5234 XVII AmC 12120/12

W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy, Sprzedający zwróci Kupującemu wpłaconą zal...