Klauzula niedozwolona 5234 XVII AmC 12120/12

Numer klauzuli:
5234
Data wyroku:
2013-05-29
Data wpisu:
2013-09-16
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

W przypadku odstąpienia przez Kupującego od Umowy, Sprzedający zwróci Kupującemu wpłaconą zaliczkę w nominalnej wysokości, czyli bez oprocentowania, pomniejszoną o koszty logistyczne (490 zł auto osobowe/690 zł ciężarowe) w terminie 14 dni od sprzedaży samochodu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia innemu Klientowi

Kolejne klauzule

2013-09-16

5233 XVII AmC 12119/12

a nie odebranie pojazdu w terminie 30 dni od podanego terminu gotowości do odbioru, o ile strony ni...

2013-09-16

5235 XVII AmC 5174/12

Organizator zastrzega sobie prawo (…) przerwania (…) Konkursu, w razie gdyby taka konieczność ...