Klauzula niedozwolona 5272 XVII AmC 6586/12

Numer klauzuli:
5272
Data wyroku:
2013-05-27
Data wpisu:
2013-09-17
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Rozwiązanie umowy zawartej z klauzulą wyłączności jest możliwe w przypadku zaistnienia nowych okoliczności uniemożliwiających sprzedaż nieruchomości za zgodą obu Stron

Kolejne klauzule

2013-09-17

5271 XVII AmC 5654/12

Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu w stanie nienaruszonym bez oznak użytkowani...

2013-09-17

5273 XVII AmC 6586/12

W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony, stronom przysługuje wypowiedzenie niniejszej umow...