Klauzula niedozwolona 5273 XVII AmC 6586/12

Numer klauzuli:
5273
Data wyroku:
2013-05-27
Data wpisu:
2013-09-17
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony, stronom przysługuje wypowiedzenie niniejszej umowy za zgodą obu stron na piśmie w terminie 1 miesięcznym

Kolejne klauzule

2013-09-17

5272 XVII AmC 6586/12

Rozwiązanie umowy zawartej z klauzulą wyłączności jest możliwe w przypadku zaistnienia nowych ...

2013-09-17

5274 XVII AmC 6586/12

Zamawiający oświadcza, że powyższe warunki umowy były uzgodnione z nim indywidualnie oraz że j...