Klauzula niedozwolona 5274 XVII AmC 6586/12

Numer klauzuli:
5274
Data wyroku:
2013-05-27
Data wpisu:
2013-09-17
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Zamawiający oświadcza, że powyższe warunki umowy były uzgodnione z nim indywidualnie oraz że jest uprawniony do zaciągnięcia niniejszych zobowiązań

Kolejne klauzule

2013-09-17

5273 XVII AmC 6586/12

W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony, stronom przysługuje wypowiedzenie niniejszej umow...

2013-09-20

5275 XVII AmC 7710/12

Sprawy sporne rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby pozwanego...