Klauzula niedozwolona 5275 XVII AmC 7710/12

Numer klauzuli:
5275
Data wyroku:
2013-04-26
Data wpisu:
2013-09-20
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sprawy sporne rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby pozwanego

Kolejne klauzule

2013-09-17

5274 XVII AmC 6586/12

Zamawiający oświadcza, że powyższe warunki umowy były uzgodnione z nim indywidualnie oraz że j...

2013-09-20

5276 XVII AmC 7710/12

Po otrzymaniu przesyłki, należy rozpakować ją w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia ...