Klauzula niedozwolona 5276 XVII AmC 7710/12

Numer klauzuli:
5276
Data wyroku:
2013-04-26
Data wpisu:
2013-09-20
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Po otrzymaniu przesyłki, należy rozpakować ją w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych produktu, powstałych w czasie transportu - sporządzić protokół podpisany przez Państwa i doręczyciela. Tylko w tym przypadku uznajemy reklamacje z tytułu wad powstałych w czasie transportu.

Kolejne klauzule

2013-09-20

5275 XVII AmC 7710/12

Sprawy sporne rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby pozwanego...