Klauzula niedozwolona 5326 XVII AmC 3752/11

Numer klauzuli:
5326
Data wyroku:
2012-06-18
Data wpisu:
2013-10-15
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

W przypadkach opisanych w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu Sprzedający zwróci Kupującemu wpłaconą kwotę, nie uwzględniając zapłaconych przez Kupującego odsetek, pomniejszoną zgodnie z § 15 pkt 1 w terminie, w którym znajdzie nowego nabywcę lokalu, i ten dokona wpłat z tytułu nabycia lokalu, co najmniej równych zwracanej kwocie, lecz nie później niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Kolejne klauzule

2013-10-15

5325 XVII AmC 270/11

Strona kupująca oświadcza, że (…) nie będzie zaskarżała, składała zażaleń i odwoływała...

2013-10-15

5327 XVII AmC 3752/11

Jeśli Sprzedający odstąpi od niniejszej umowy w trybie § 13 pkt 1 lub 2 Kupujący zapłaci na rz...