Klauzula niedozwolona 5369 XVII AmC 1318/13

Numer klauzuli:
5369
Data wyroku:
2013-07-09
Data wpisu:
2013-10-22
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego

Kolejne klauzule

2013-10-22

5368 XVII AmC 1318/13

Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacji, g...

2013-10-22

5370 XVII AmC 2394/13

Nie odebranie pojazdu w terminie 30 dni od podanego terminu gotowości do odbioru-o ile strony nie u...