Klauzula niedozwolona 5370 XVII AmC 2394/13

Numer klauzuli:
5370
Data wyroku:
2013-08-14
Data wpisu:
2013-10-22
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Nie odebranie pojazdu w terminie 30 dni od podanego terminu gotowości do odbioru-o ile strony nie uzgodnią innego terminu-stanowi podstawę do uznania przez sprzedającego zamówienia za zerwanie przez kupującego

Kolejne klauzule

2013-10-22

5369 XVII AmC 1318/13

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy d...