Klauzula niedozwolona 5371 XVII AmC 2395/13

Numer klauzuli:
5371
Data wyroku:
2013-08-14
Data wpisu:
2013-10-22
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Odbiór pojazdu nastąpi w miejscu określonym przez sprzedającego

Kolejne klauzule

2013-10-22

5370 XVII AmC 2394/13

Nie odebranie pojazdu w terminie 30 dni od podanego terminu gotowości do odbioru-o ile strony nie u...

2013-10-22

5372 XVII AmC 2397/13

W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwy jest Sąd dla miejsca sporz...