Klauzula niedozwolona 5372 XVII AmC 2397/13

Numer klauzuli:
5372
Data wyroku:
2013-08-14
Data wpisu:
2013-10-22
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwy jest Sąd dla miejsca sporządzenia Zamówienia

Kolejne klauzule

2013-10-22

5373 XVII AmC 666/13

Zakłady [...] (…) nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekowa...