Klauzula niedozwolona 5373 XVII AmC 666/13

Numer klauzuli:
5373
Data wyroku:
2013-07-09
Data wpisu:
2013-10-22
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Zakłady [...] (…) nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt użytkownika podczas korzystania z serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, plików

Kolejne klauzule

2013-10-22

5372 XVII AmC 2397/13

W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwy jest Sąd dla miejsca sporz...

2013-10-22

5374 XVII AmC 668/13

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia lub wydłużenie czasu r...