Klauzula niedozwolona 5375 XVII AmC 669/13

Numer klauzuli:
5375
Data wyroku:
2013-07-09
Data wpisu:
2013-10-22
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Zakłady [...] . nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu

Kolejne klauzule

2013-10-22

5374 XVII AmC 668/13

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia lub wydłużenie czasu r...

2013-10-22

5376 XVII AmC 2305/13

Kupujący wyraża niniejszym zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedającego polegającą...