fb

Klauzula niedozwolona 5376 XVII AmC 2305/13

Numer klauzuli:
5376
Data wyroku:
2013-08-14
Data wpisu:
2013-10-22
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Kupujący wyraża niniejszym zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedającego polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu o nie więcej niż 3% z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę uznaje się konieczność wprowadzania w pojeździe zmian technicznych wynikających z przepisów prawa (pkt. 3.13 OWU)

Kolejne klauzule

2013-10-22

5375 XVII AmC 669/13

Zakłady [...] . nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rez...

2013-10-22

5377 XVII AmC 2306/13

Sprzedawca będzie związany 6-tygodniowym terminem wydania pojazdu, rozpoczynającym się w dacie u...