Klauzula niedozwolona 5377 XVII AmC 2306/13

Numer klauzuli:
5377
Data wyroku:
2013-08-14
Data wpisu:
2013-10-22
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Sprzedawca będzie związany 6-tygodniowym terminem wydania pojazdu, rozpoczynającym się w dacie upływu terminu określonego w Zamówieniu (Termin Wiążący)

Kolejne klauzule

2013-10-22

5376 XVII AmC 2305/13

Kupujący wyraża niniejszym zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedającego polegającą...

2013-10-22

5378 XVII AmC 2307/13

Jeżeli wydanie pojazdu nie nastąpi w Terminie Wiążącym Kupujący może wezwać Sprzedawcę list...