Klauzula niedozwolona 5389 XVII AmC 3461/12

Numer klauzuli:
5389
Data wyroku:
2012-10-25
Data wpisu:
2013-10-25
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Firma[...] nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie opakowania jako części rzeczy stanowiącej substytucje przesyłki, jeżeli opakowanie to jest jedynym opakowaniem przesyłki a uszkodzenie powstało jako normalne następstwo czynności ładunkowych oraz innych czynności dokonanych przez przewoźnika i związanych z przewozem

Kolejne klauzule

2013-10-25

5388 XVII AmC 3461/12

Nadawcy, odbiorcy lub zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczeń od przyszłych...

2013-10-25

5390 XVII AmC 3461/12

Firma [...] nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody wyrządzonej w skutek nie wykonania lub n...