fb

Klauzula niedozwolona 5390 XVII AmC 3461/12

Numer klauzuli:
5390
Data wyroku:
2012-10-25
Data wpisu:
2013-10-25
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Firma [...] nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody wyrządzonej w skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do nadawcy, odbiorcy, jak i osób trzecich

Kolejne klauzule

2013-10-25

5389 XVII AmC 3461/12

Firma[...] nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie opakowania jako części rzeczy stanowiącej...

2013-10-25

5391 XVII AmC 3461/12

Jeżeli wskutek zwłoki w przewozie powstała szkoda inna niż w przesyłce firmy [...], po rozpatrz...