Klauzula niedozwolona 5391 XVII AmC 3461/12

Numer klauzuli:
5391
Data wyroku:
2012-10-25
Data wpisu:
2013-10-25
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Jeżeli wskutek zwłoki w przewozie powstała szkoda inna niż w przesyłce firmy [...], po rozpatrzeniu reklamacji, zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania do wysokości równowartości 505 kwoty przewoźnego tzn. opłaty podstawowej za transport, wynikającej z cennika aktualnego na datę nadania przesyłki lub umowy zawartej z firmą [..]

Kolejne klauzule

2013-10-25

5390 XVII AmC 3461/12

Firma [...] nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody wyrządzonej w skutek nie wykonania lub n...

2013-10-25

5392 XVII AmC 3461/12

Firma [...] nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki albo opóź...