fb

Klauzula niedozwolona 5392 XVII AmC 3461/12

Numer klauzuli:
5392
Data wyroku:
2012-10-25
Data wpisu:
2013-10-25
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Firma [...] nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki albo opóźnienie w jej doręczeniu jeżeli zaistniały one z przyczyn: (…) innych zdarzeń losowych niezawinionych przez firmę [...]

Kolejne klauzule

2013-10-25

5391 XVII AmC 3461/12

Jeżeli wskutek zwłoki w przewozie powstała szkoda inna niż w przesyłce firmy [...], po rozpatrz...

2013-10-25

5393 XVII AmC 3461/12

Odpowiedzialność firmy [...] z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki jest ograniczona...