Klauzula niedozwolona 5409 XVII AmC 12083/12

Numer klauzuli:
5409
Data wyroku:
2013-08-07
Data wpisu:
2013-11-06
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Niezależnie od zasad rozliczania zaliczki, w wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej z jakichkolwiek przyczyn, stronie odstępującej służy prawo żądania odszkodowania od drugiej strony. Nie dotyczy to przypadku zadatku, który wyczerpuje roszczenia odszkodowawcze stron

Kolejne klauzule

2013-11-06

5408 XVII AmC 12082/12

Klient może odstąpić od umowy: A. W wypadku zwłoki w wydaniu samochodu przekraczającej 21 dni o...

2013-11-06

5410 XVII AmC 12084/12

W przypadku gdy strony uzgodnią, że wpłacona zaliczka ma charakter zadatku, odstąpienie od umowy...