fb

Klauzula niedozwolona 5410 XVII AmC 12084/12

Numer klauzuli:
5410
Data wyroku:
2013-08-07
Data wpisu:
2013-11-06
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

W przypadku gdy strony uzgodnią, że wpłacona zaliczka ma charakter zadatku, odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę zgodnie z pkt. 6 pozwala na zachowanie otrzymanego zadatku w pełnej wysokości, a odstąpienie od umowy przez klienta w myśl pkt. 7 rodzi zobowiązanie sprzedawcy do zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. Nie dotyczy to przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta w razie niemożliwości świadczenia (pkt. 3 ust. C). W takim przypadku, strony uzgadniają zwrot zadatku w wysokości kwoty wpłaconej

Kolejne klauzule

2013-11-06

5409 XVII AmC 12083/12

Niezależnie od zasad rozliczania zaliczki, w wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej...

2013-11-06

5411 XVII AmC 12086/12

Sprzedawca informuje, że producent pojazdów zastrzegł sobie prawo wprowadzenia bez zapowiedzi zmi...