Klauzula niedozwolona 5421 XVII AmC 11700/12

Numer klauzuli:
5421
Data wyroku:
2013-07-25
Data wpisu:
2013-11-06
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Niedokonanie przez KUPUJĄCEGO wpłaty ceny samochodu w trybie określonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy lub zadatku zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszej umowy, a w szczególności niedokonanie wpłaty w zakreślonym terminie lub na powołane konto, jak również nieodebranie lub odmowa podpisania dokumentu sprzedaży, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy w terminie określonym w zawiadomieniu SPRZEDAJĄCEGO, będzie równoznaczne ze złożeniem przez KUPUJĄCEGO oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Kolejne klauzule

2013-11-06

5420 XVII AmC 8294/12

(…) [...]dokłada wszelkich starań aby dostawa była zrealizowana w terminie 1 dnia roboczego od ...

2013-11-07

5422 XVII AmC 11702/12

W wypadku odstąpienia przez KUPUJĄCEGO od umowy na zasadach i w terminie określonych w zdaniu pop...