Klauzula niedozwolona 5422 XVII AmC 11702/12

Numer klauzuli:
5422
Data wyroku:
2013-07-25
Data wpisu:
2013-11-07
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

W wypadku odstąpienia przez KUPUJĄCEGO od umowy na zasadach i w terminie określonych w zdaniu poprzednim, SPRZEDAJĄCY zwróci KUPUJĄCEMU wpłacony zadatek, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokości nominalnej

Kolejne klauzule

2013-11-06

5421 XVII AmC 11700/12

Niedokonanie przez KUPUJĄCEGO wpłaty ceny samochodu w trybie określonym w § 2 ust. 2 niniejszej ...

2013-11-07

5423 XVII AmC 8624/12

(…) Przesyłkę należy otworzyć w obecności doręczyciela i sprawdzić, czy towar nie uległ us...