Klauzula niedozwolona 5511 XVII AmC 13585/12

Numer klauzuli:
5511
Data wyroku:
2013-11-18
Data wpisu:
2014-02-03
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Kupujący wyraża niniejszym zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedającego polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu o nie więcej niż 3% z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę uznaje się konieczność wprowadzenia w pojeździe zmian technicznych wynikających z przepisów prawa

Kolejne klauzule

2014-02-03

5510 XVII AmC 12314/12

W wypadku odstąpienia od umowy lub niewywiązania się z jej postanowień przez Kupującego, Sprzed...

2014-02-03

5512 XVII AmC 13586/12

Niezależnie od powyższego Kupujący wyraża zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedawc...