fb

Klauzula niedozwolona 5512 XVII AmC 13586/12

Numer klauzuli:
5512
Data wyroku:
2013-11-18
Data wpisu:
2014-02-03
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Niezależnie od powyższego Kupujący wyraża zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedawcę polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu, w przypadku zmiany przepisów dotyczących należności publicznoprawnych na rzecz Skarbu Państwa w tym zobowiązań podatkowych, w szczególnosci w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowgo, mających wpływ na cenę pojazdu

Kolejne klauzule

2014-02-03

5511 XVII AmC 13585/12

Kupujący wyraża niniejszym zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedającego polegającą...

2014-02-03

5513 XVII AmC 6150/12

Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady techniczne, a nie szkody wyrządzone np. prz...