Klauzula niedozwolona 5584 XVII AmC 5565/12

Numer klauzuli:
5584
Data wyroku:
2013-04-26
Data wpisu:
2014-03-18
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki

Kolejne klauzule

2014-03-18

5583 XVII AmC 10760/12

W szczególnych przypadkach firma [...] zastrzega sobie możliwość podstawienia auta z tej samej ...

2014-03-18

5585 XVII AmC 5565/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji zawartej umowy ...