Klauzula niedozwolona 5585 XVII AmC 5565/12

Numer klauzuli:
5585
Data wyroku:
2013-04-26
Data wpisu:
2014-03-18
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji zawartej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy

Kolejne klauzule

2014-03-18

5584 XVII AmC 5565/12

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozp...

2014-03-18

5586 XVII AmC 5565/12

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Pol...