Klauzula niedozwolona 5586 XVII AmC 5565/12

Numer klauzuli:
5586
Data wyroku:
2013-04-26
Data wpisu:
2014-03-18
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską lub firmę kurierską

Kolejne klauzule

2014-03-18

5585 XVII AmC 5565/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji zawartej umowy ...

2014-03-18

5587 XVII AmC 7985/12

Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach...