Klauzula niedozwolona 5592 XVII AmC 5080/12

Numer klauzuli:
5592
Data wyroku:
2013-05-06
Data wpisu:
2014-03-25
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z programu wybranej Stacji bez podania przyczyny

Kolejne klauzule

2014-03-25

5591 XVII AmC 4016/12

Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w towarze nie zużytym...

2014-03-25

5593 XVII AmC 12070/12

W sytuacji zgłoszenia niniejszej nieruchomości do obrotu w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, je...