fb

Klauzula niedozwolona 5593 XVII AmC 12070/12

Numer klauzuli:
5593
Data wyroku:
2014-01-28
Data wpisu:
2014-03-25
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

W sytuacji zgłoszenia niniejszej nieruchomości do obrotu w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, jeśli ta osoba nie zapłaci w terminie należnego wynagrodzenia za usługę pośrednictwa Zamawiający zobowiązuje się zapłacić to wynagrodzenie niezależnie na stosunek łączący go z tą osobą

Kolejne klauzule

2014-03-25

5592 XVII AmC 5080/12

Organizator zastrzega sobie prawo wyłączenia z programu wybranej Stacji bez podania przyczyny...

2014-03-25

5594 XVII AmC 3276/12

Zwrot towaru odbywa się na koszt Zamawiającego, tzn. koszt dostawy i odesłania nie podlega zwroto...