Klauzula niedozwolona 5642 XVII AmC 3878/10

Numer klauzuli:
5642
Data wyroku:
2011-12-20
Data wpisu:
2014-05-16
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Informacje dotyczące opisu towaru oraz jego specyfikacji pochodzą od producenta danego produktu. SKLEP uchyla się od skutków ewentualnych pomyłek w opisach produktów oraz zastrzega sobie prawo do wystąpienia rozbieżności w wyglądzie produktów wynikających ze zdjęć przedstawionych na stronie www.megamedia.pl

Kolejne klauzule

2014-05-16

5641 XVII AmC 3878/10

Jeżeli zwracany towar nie posiada oryginalnego opakowania firmowego lub opakowanie jest zniszczone ...

2014-05-16

5643 XVII AmC 3878/10

Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami transakcji będą rozstrzygane przez sąd pow...