Klauzula niedozwolona 5644 VI ACa 650/13

Numer klauzuli:
5644
Data wyroku:
2013-12-10
Data wpisu:
2014-05-16
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Wszystkie roszczenia (zarówno pieniężne, jak i niepieniężne) oraz spory wynikające z, lub pozostające w związku z Umową Ramową mogą być dochodzone przed sądami powszechnymi, według właściwości ogólnej

Kolejne klauzule

2014-05-16

5643 XVII AmC 3878/10

Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami transakcji będą rozstrzygane przez sąd pow...

2014-05-16

5645 XVII AmC 5162/11

W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego, Ksi...