Klauzula niedozwolona 5645 XVII AmC 5162/11

Numer klauzuli:
5645
Data wyroku:
2012-03-08
Data wpisu:
2014-05-16
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego, Księgarnia zastrzega sobie prawo niewysłania towaru

Kolejne klauzule

2014-05-16

5644 VI ACa 650/13

Wszystkie roszczenia (zarówno pieniężne, jak i niepieniężne) oraz spory wynikające z, lub pozo...

2014-05-16

5646 XVII AmC 5448/11

Strony nie przewidują możliwości przedterminowego rozwiązania umowy...