Klauzula niedozwolona 5646 XVII AmC 5448/11

Numer klauzuli:
5646
Data wyroku:
2012-11-30
Data wpisu:
2014-05-16
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Strony nie przewidują możliwości przedterminowego rozwiązania umowy

Kolejne klauzule

2014-05-16

5645 XVII AmC 5162/11

W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego, Ksi...

2014-05-16

5647 XVII AmC 10089/12

W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do...