Klauzula niedozwolona 5647 XVII AmC 10089/12

Numer klauzuli:
5647
Data wyroku:
2013-06-07
Data wpisu:
2014-05-16
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do (…) Serwisu, błędów systemu komputerowego spowodowanych z przyczyn od nich niezależnych

Kolejne klauzule

2014-05-16

5646 XVII AmC 5448/11

Strony nie przewidują możliwości przedterminowego rozwiązania umowy...

2014-05-16

5648 XVII AmC 10089/12

Właściciel i/lub Wykonawca nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośred...