Klauzula niedozwolona 5659 XVII AmC 5734/11

Numer klauzuli:
5659
Data wyroku:
2013-04-02
Data wpisu:
2014-05-20
Kategoria UOKiK:
Dostawa energii, wody, gazu, ciepła
Treść:

Przedsiębiorstwo Sieciowe zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, o którym mowa w § 4, niniejszej umowy w przypadku (…) poważnej awarii sieciowej uniemożliwiającej przeprowadzenie prac w terminie przez konieczność zaangażowania pracowników Przedsiębiorstwa Sieciowego wykonujących przedmiot umowy do usunięcia takiej awarii (...) Strony wyłączają odpowiedzialność odszkodowawczą Przedsiębiorstwa Sieciowego z powodu zmiany terminu wykonywania przedmiotu niniejszej umowy przyczynami opisanymi powyżej

Kolejne klauzule

2014-05-16

5658 VI ACa 634/13

W przypadku zwrotu pojazdu przed terminem wygaśnięcia umowy wypożyczalnia nie zwraca klientowi r...

2014-05-20

5660 XVII AmC 5734/11

Złożenie oświadczenia o odmowie zatwierdzenia specyfikacji kosztów oraz kosztorysu powykonawczeg...