fb

Klauzula niedozwolona 5664 XVII AmC 4743/12

Numer klauzuli:
5664
Data wyroku:
2014-02-27
Data wpisu:
2014-05-20
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

W przypadku niezastosowania się przez użytkownika (odwiedzających) do treści instrukcji obsługi lub wskazówek personelu, co do sposobu korzystania z wyżej wymienionych urządzeń, atrakcji In., [...] Sp. z o.o. nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z tych urządzeń

Kolejne klauzule

2014-05-20

5663 XVII AmC 4743/12

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia… do dnia… bez możliwości wcześniejs...

2014-05-20

5665 XVII AmC 4743/12

[...]Sp. z o.o. nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody użytkowników (odwiedzających), p...