Klauzula niedozwolona 5665 XVII AmC 4743/12

Numer klauzuli:
5665
Data wyroku:
2014-02-27
Data wpisu:
2014-05-20
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

[...]Sp. z o.o. nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody użytkowników (odwiedzających), powstałe w następstwie korzystania przez nich z obiektu i jego wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub też powstałą w wyniku nieodpowiedniego zachowania podczas użytkowania urządzeń w basenie...

Kolejne klauzule

2014-05-20

5664 XVII AmC 4743/12

W przypadku niezastosowania się przez użytkownika (odwiedzających) do treści instrukcji obsługi...

2014-05-20

5666 XVII AmC 4743/12

Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obiektu. W przypadku zaniechannia teg...