Klauzula niedozwolona 5695 XVII AmC 607/13

Numer klauzuli:
5695
Data wyroku:
2013-07-25
Data wpisu:
2014-05-26
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wynagrodzenie z tytułu czynności adwokackich, jak również koszty procesowe Zleceniodawca zobowiązany jest uiścić na bieżąco, przed złożeniem pozwu do Sądu. W tym celu Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do pokrycia z dotychczas uzyskanego świadczenia, wszelkich kosztów sądowych i zastępstwa procesowego bez konieczności uzyskiwania od Zleceniodawcy odrębnej zgody. W przypadku braku tych środków Zleceniodawca dokona osobiście ich wpłaty na konto [...], które również upoważnia do opłacenia wszystkich kosztów w jego imieniu. W przypadku braku środków własnych, Zleceniodawca upoważnia [...] do dokonania powyższych opłat ze środków biura i zobowiązuje się do ich uregulowania do czasu zakończenia postępowania likwidacji szkody z doliczeniem 5% ich wartości z powyższego tytułu

Kolejne klauzule

2014-05-26

5694 XVII AmC 607/13

Zleceniodawca wyraża zgodę Zleceniobiorcy na zlecenie dla Kancelarii Adwokackiej lub Radcowskiej w...

2014-05-26

5696 XVII AmC 607/13

W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę przed ostatecznym zakończeniem postępowania l...