fb

Klauzula niedozwolona 5696 XVII AmC 607/13

Numer klauzuli:
5696
Data wyroku:
2013-07-25
Data wpisu:
2014-05-26
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę przed ostatecznym zakończeniem postępowania likwidacyjnego, zobowiązany jest on do pokrycia na rzecz Zleceniobiorcy wszelkich rzeczywiście poniesionych kosztów biura prowadzącego sprawę, dodatkowo przyjmując zryczałtowaną stawkę jednej roboczo/godziny na kwotę 100 PLN, wg oddzielnie sporządzonego wyliczenia wykonanych czynności - nie wyłączając utraconego wynagrodzenia prowizyjnego Zleceniobiorcy, którgo wysokość określa przedmiotowa umowa zlecenie w § 3 (...)

Kolejne klauzule

2014-05-26

5695 XVII AmC 607/13

Wynagrodzenie z tytułu czynności adwokackich, jak również koszty procesowe Zleceniodawca zobowi...

2014-05-26

5697 XVII AmC 607/13

Zleceniobiorca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku stwierdzenia, że Zlecen...