Klauzula niedozwolona 5697 XVII AmC 607/13

Numer klauzuli:
5697
Data wyroku:
2013-07-25
Data wpisu:
2014-05-26
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Zleceniobiorca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku stwierdzenia, że Zleceniodawca wykonuje samodzielnie czynności rozliczeniowe szkody z ubezpieczycielem lub innym podmiotem bez uzgadniania z Zleceniobiorcą lub stwarza osobiste utrudnienia w prowadzeniu sprawy. Tym samym zobowiązanie zostanie rozliczone jak w pkt. 1 (...).

Kolejne klauzule

2014-05-26

5696 XVII AmC 607/13

W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawcę przed ostatecznym zakończeniem postępowania l...

2014-05-26

5698 XVII AmC 3110/12

Gwarancja oraz inne uprawnienia przewidziane ustawą, w tym prawo odstąpienia od umowy nie obowiąz...