Klauzula niedozwolona 5698 XVII AmC 3110/12

Numer klauzuli:
5698
Data wyroku:
2013-02-22
Data wpisu:
2014-05-26
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Gwarancja oraz inne uprawnienia przewidziane ustawą, w tym prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy uszkodzenia nastąpiły na skutek złego montażu bądź produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego

Kolejne klauzule

2014-05-26

5697 XVII AmC 607/13

Zleceniobiorca ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku stwierdzenia, że Zlecen...

2014-05-26

5699 XVII AmC 6082/12

Operator nie odpowiada za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie postanowień Regulaminu (…) wy...