Klauzula niedozwolona 5699 XVII AmC 6082/12

Numer klauzuli:
5699
Data wyroku:
2014-03-18
Data wpisu:
2014-05-26
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

Operator nie odpowiada za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie postanowień Regulaminu (…) wywołane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Operatora, do których zalicza się w szczególności

Kolejne klauzule

2014-05-26

5698 XVII AmC 3110/12

Gwarancja oraz inne uprawnienia przewidziane ustawą, w tym prawo odstąpienia od umowy nie obowiąz...

2014-05-26

5700 XVII AmC 12784/12

W szczególności [...]nie składa żadnych oświadczeń i gwarancji w odniesieniu do dokładności,...